Engagera dig i FreedomBox!

Hej, och tack för visat intresse!

FreedomBox översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för FreedomBox till svenska har för närvarande 735 strängar för översättning och är 98.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av FreedomBox måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.