Engagera dig i Gnome!

Hej, och tack för visat intresse!

Gnome översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Gnome till svenska har för närvarande 938 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Gnome måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.